Капітальний ремонт механічного обладнання конверторного цеху ДМКД

ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………………………………….

1. Загальна частина……………………………………………………………………………

1.1. Коротка характеристика цеху…………………………………………………….

1.2. Технологічний процес конвертерного цеху………………………………….

1.2.1. Міксерне відділення………………………………………………………………

1.2.2. Відділення шихтових магнітних матеріалів…………………………….

1.2.3. Конвертерне відділення…………………………………………………………

1.2.4. Відділення позаагрегатної обробки сталі………………………………..

1.2.5. Відділення розливання сталі в злитки…………………………………….

1.2.6. Відділення підготовки і ремонту розливних ковшів…………………

1.2.7. Помольне відділення…………………………………………………………….

1.2.8. Відділення безупинного розливання сталі………………………………

1.2.9. Вантажопотоки цеху……………………………………………………………..

1.3. Механічне устаткування конвертерного цеху………………………………

1.3.1. Відділення магнітних матеріалів…………………………………………….

1.3.2. Міксерне відділення………………………………………………………………

1.3.3. Конвертерне відділення…………………………………………………………

2. Спеціальна частина…………………………………………………………………………

2.1. Обґрунтування і вибір конструкції машини (механізму)……………….

2.2. Конструкція і принцип роботи машини (механізму)……………………..

2.3. Розробка системи змащування, вибір мастильних матеріалів. Карта

змащування……………………………………………………………………………..

2.4. Технічне обслуговування і ремонт машин (механізму)…………………

2.5. Шляхи підвищення зносостійкості деталей…………………………………..

3. Розрахункова частина…………………………………………………………………….

3.1. Визначення потужності електродвигуна механізму………………………

3.2. Кінематичний розрахунок приводу…………………………………………….

3.3. Розрахунок деталей механізму на міцність………………………………….

3.4. Розрахунок і вибір муфти…………………………………………………………..

4. Організація виробництва………………………………………………………………..

4.1. Підготовка до капітального ремонту…………………………………………..

4.2. Організація капітального ремонту обладнання……………………………

4.3. Капітальний ремонт по розосередженому графіку……………………….

4.4. Розробка поопераційного графіка капітального ремонту обладнання

5. Економіка виробництва…………………………………………………………………..

5.1. Шляхи зниження……………………………………………………………………….

5.2. Розрахунок чисельності ремонтних робітників…………………………….

5.3. Розрахунок витрат на капітальний ремонт обладнання………………..

5.4. Розрахунок економічної ефективності…………………………………………

6. Цивільна оборона…………………………………………………………………………..

Література

  Kap_remont_konvertor (4.1 MiB, 608 hits)

Гідрогеологічні дослідження для обґрунтування проекту з осушення рудних пісків дмитрівської ділянки Малишевського розсипного циркон – рутил – ільменитового родовища Дніпропетровської області

Мета: для обґрунтування проекту з осушення рудних пісків дмитрівської  ділянки Малишевського розсипного циркон – рутил – ільменитового родовища Дніпропетровської області нам необхідно виконати гідрогеологічні дослідження ділянки робіт,отримати уміння прогнозувати зміни навколишнього середовища з метою його захисту, а також знати правила техніки безпеки при виконанні робіт.

В адміністративному відношенні ділянка робіт розташована в південно – західній частині Верхньодніпровського району Дніпропетровської області. Загальна площа досліджуваної ділянки складає 266,8га.

Курсовий проект складається з двох частин: першої загальної до складу якої входять такі умови; фізико – голографічні умови району та ділянки робіт, місце знаходження і економіка району та ділянки робіт, орогідрографія району та ділянки робіт, клімат району та ділянки робіт, геологічна будова району та ділянки робіт, гідрогеологічні умови району та ділянки робіт, аналіз раніш проведених робіт. Та другої проектної частини до якої входять: обґрунтування видів та об’ємів запроектованих робіт, методика та техніка виконання запроектованих робіт, гідрогеологічні розрахунки, охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів, техніка безпеки, заходи по енергозбереженню при виконанні дослідних гідрогеологічних робіт, цивільна оборона.

  geolog_sux_pis (1.9 MiB, 23 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Базова модель для бізнес- планування підприємства

Анотація
Пояснювальна записка: 71 с., 2 рис., 6 таблиць, 9 джерел.
Об’єкт автоматизацiї – задача по створенню бізнес-плану для підприємства.
В загальному розділі проведено аналiз створення підприємства, організацiї роботи підприємства із застосуванням ручної обробки iнформацiї. Представлено комплекс технічних засобiв, необхiдний для вирiшення поставлених задач. Розглянуто основи бізнес – планування, сутність та функції бізнес-плану, методологію та стадії розробки бізнес-плану.
В проектно-розрахунковому розділі описана структура пакету прикладних програм. Представлено роботу з прикладною програмою Microsoft Excel.
В економічному розділі: розрахунки собiвартості програмного продукту та економiчний ефект вiд впровадження системи.
В розділі з охорони працi та навколишнього середовища розглянуто перелік шкідливих факторів, що впливають на життя людини.
В розділі з цивільного захисту представлено інформацію щодо цивільного захисту.
В розділі з енергозбереження розглянуто основні положення по заходам з енергозбереження та енергозберігаючі пристрої.

Прочесть полный текст

Локальна обчислювальна мережа для малого офісу

Локальна обчислювальна мережа малого офісу

Об’єктом розробки є організація однорангової обчислювальної мережі для малого офісу. Широке впровадження персональних комп’ютерів привело до необхідності обміну інформацією, оброблюваною на різних комп’ютерах. Як перенести великий об’єм інформації з одного комп’ютера на іншій? Як роздрукувати інформацію, якщо всього один принтер? Як надати всім комп’ютерам вихід в Інтернет? Ці і багато інші проблеми вирішують комп’ютерні мережі.
Комп’ютерна мережа – це з’єднання двох або більше комп’ютерів для вирішення наступних задач:
– обмін інформацією;
– загальне використовування програмного забезпечення;
– загальне використовування устаткування (принтери, модеми, диски).
Розрахунки, в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.
В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.
В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи для зменшення техногенного навантаження на довкілля.
WINDOWS XP, ТОПОЛОГІЯ, ОДНОРАНГОВА МЕРЕЖА, LAN

Просмотреть весь проект

Об’єкт автоматизацiї – задача по створенню проекту імітаційних моделей в сфері менеджменту.

Анотація

Пояснювальна записка: 61 с., 1 рис., 2 табл., 8 джерел.

Об’єкт автоматизацiї – задача по створенню проекту імітаційних моделей в сфері менеджменту.

В загальному розділі проведено аналiз створення імітаційних моделей в сфері менеджменту. Сформульовано питання структуризації математичного опису системи управління інформацією як об’єкту управління в проекті, моделювання оперативного управління інформаційними потоками з використанням процедур оптимізації для ухвалення рішень на основі регулярних виразів алгебри подій.

В проектно-розрахунковому розділі описана структура пакету прикладних програм. Представлено роботу з прикладною програмою Microsoft Excel.

В економічному розділіпредставлено розрахунки економічних показників обґрунтування доцільності створення даного проекту.

В розділі “Охорона працi та навколишнього середовища” розглянуто перелік шкідливих факторів, які впливають на організм людини та довкілля, а також представлено заходи щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля та покращення умов праці людей, які працюють з ВДТ. Читать далее