Автоматичний вмикач освітлення на базі інфрачервоного датчика руху


Реферат

Пояснювальна записка: _75__с., _24___рис., _6__табл., _1_- додаткiв, __9__джерел.

В загальному розділі описано характеристику інфрачервоного випромінювання, розглянуто спектр інфрачервоного випромінювання, фотодіоди, фоторезистори, фото транзистори та піроелектричні приймачі.

У проектно – розрахунковому розділі описано атоматичний вмикач освітлення на базі інфрачервоного датчика руху.

В економiчному розділі: розрахунки собівартості розробки ГИК вмикача.

В розділі “Охорона працi” описання загальних положень з охорони праці. Розрахунок горизонтального заземлюваного пристрою.

В розділі з охорони навколишнього середовища описання переліка факторів про впливання на навколишне середовище, перспективні напрямки. Досліджено шкідливі фактори, які негативно впливають на користувачів ЕОМ.

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ, ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАТЧИК, ФОТОРЕЗИСТОРИ, ФОТОТРАНЗИСТОРИ, ФОТОДІОДИ.

  Инфрокрасный датчик движения (unknown, 392 hits)

Розробка та впровадження міні АТС в умовах навчального закладу

Міні АТС в умовах навчального закладу

Пояснювальна записка: 84 с., 9 таблиць, 10 джерел.

В загальному розділі розглянуто основні типи АТС та види їх підключення, приведена порівняльна характеристика існуючих міні АТС.

В проектно-розрахунковому розділі описано принцип роботи пристрою, охарактеризовані основні блоки та вузли схеми, приведений розрахунок друкованої плати і надійності безвідмовної роботи пристрою.

В економічному розділі представлено розрахунок собівартості електронного виробу, визначена ринкова ціна розробки і впровадження пристрою.

В розділі з охорони праці та навколишнього середовища розглянуто перелік шкідливих факторів, що впливають на життя людини.

В розділі з інформаційної безпеки розглянуто загальні положення про інформаційну безпеку, представлено заходи щодо захисту інформації.

В розділі з енергозбереження розглянуто основні положення закону України «Про енергозбереження», економічні заходи для забезпечення енергозбереження, енергозберігаючі пристрої.

Прошивка мікроконтролера,мікросхема К561ЛА7,PIC16C625, PIC16F84.

  Розробка та впровадження міні АТС (unknown, 618 hits)

Методи діагностики ліній передачі даних в комп’ютерних мережах. Тестер кабелю “кручена пара”


РЕФЕРАТ

Пояснювальна записка містить 86 сторінок, 10 таблиць, 27 рисунків, 10 джерел.

Даний дипломний проект присвячений методам діагностики ліній передачі даних в комп’ютерних мережах, та розробці тестера компьютерного локального кабеля типу “кручена пара”.

У дипломному проекті висловлені основні методи діагностики ліній передачі даних, середовище передачі даних в локальних мереж, структури та топології локальних мереж та розроблено тестер компьютерного локального кабеля типу “кручена пара”.

Для підвищення ефективності та надійності роботи комп’ютерної мережі з локальним кабелем “кручена пара” пропонується розробка тестера кабеля типу “кручена пара”.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В розділі охорона праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В розділі охорона навколишнього середовища описано перелік чинників впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи у цьому напрямку.

Зроблено висновки по виконаній роботі.

ЛОКАЛЬНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА, ТОПОЛОГІЯ, ІНФОРМАЦІЯ, КРУЧЕНА ПАРА, СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ.

  Тестер кабелю “кручена пара” (unknown, 289 hits)

Адміністрування локальної мережі

Адміністрування локальної мережі на основі аналогових модемів

Пояснювальна записка складається з 88 сторінок, рисунків – 7, таблиць – 4, джерел – 14.

Об’єктом проектування являється : Розробка локальної обчислювальної мережі.

Локальна обчислювальна мережа, чи, скорочено, ЛОМ – це група комп’ютерів, об’єднаних спільно використовуваним середовищем передачі даних, як правило, кабелем. Використовуючи єдиний кабель, кожен комп’ютер вимагає тільки однієї точки підключення до мережі, при цьому він може повноцінно взаємодіяти з будь-яким іншим комп’ютером у групі.

Основне призначення будь-якої комп’ютерної мережі, в тому числі локальної, – надання інформаційних та обчислювальних ресурсів підключеним до неї користувачам, а саме: спільне використання програм, спільне використання принтерів, модемів та інших пристроїв.

В загальному розділі виконується опис різновидів топологій комп’ютерних мереж, а також обладнання локальної мережі типу “Зірка.”

В проектно-розрахунковому розділі описуються інтерфейси, апаратна реалізація, протоколи і стандарти.

В економічному розділі розглянута економічна ефективності ЛОМ (удален правоодладателем)

В розділі охорони праці розглянуті основні правила безпеки при роботі з ЛОМ і комп’ютерною технікою.

В розділі охорони навколишнього середовища розглянут стан і заходи по підтриманню і покращенню екологічного стану навколишнього середовища

Топологія локальних мереж, Організація ЛОМ, Аналогові модеми, Модемні протоколи ІTU-T, Інтерфейс RS-232 (V. 24/V. 28)

  Адміністрування локальної мережі на основі аналогових модемів (unknown, 25 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Розробка локальної обчислювальної мережі на основі комутатора

Локальна обчислювальна мережа на основі комутатора

Пояснювальна записка містить 80 сторінок, 9 рисунків, 5 таблиць, 7 джерел.

В даному дипломному проекті розглянуто розробку мережі на основі комутатора, яка полегшує, а також і прискорює, обмін інформацією між робітниками на підприємстві, захищає дані від втрат.

Мережа, встановлена в невеликому офісі, є актуальним рішенням для покращення продуктивності роботи. Оцінивши необхіду загальну продуктивність комутатора, який був вибраний для побудови локальної мережі, було визначено, що комутатор буде справлятися з поставленою задачею і втрата кадрів буде зведена до мінімуму.

Розрахунки, проведені в економічному розділі, розраховували собівартість розробки і впровадження комп’ютерної мережі

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік чинників, впливаючих на оточуюче середовище, дії, запобіжні заходи та перспективні методи для зменшення техногенного навантаження на довкілля.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, HTML, PHP, MySQL, HEAD, BODY, JAVASCRIPT, CMS, INTERNET EXPLORER.

  Обчислювальна мережа на основі комутатора (unknown, 306 hits)