Розробка програмного забезпечення на мові Асемблер для кодування контролерів PIC 16xxx

Реферат

Пояснювальна записка містить 90 сторінок, 4 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно – розрахунковому розділі розглянуто мову Асемблер, склад команд та порядок виконання операцій.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки програмного продукту.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено джерело безперебійного живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Программирование PIC-16XX (unknown, 278 hits)

Розробка мікропроцесорної системи переривань. Обробка цифрових сигналів

Анотація

Пояснювальна записка містить 99 сторінок, 5 таблиць, 15 рисунків, 9 джерел.

Пояснювальна записка також містить 7 розділів: Загальний розділ, Проектно-розрахунковий розділ, Економічний розділ, Охорона праці, Охорона навколишнього середовища, Цивільний захист, Заходи з енергозбереження, а також Вступ, Зміст, Анотація, Перелік посилань й Висновки.

Загальний розділ розкриває такі питання як: розвиток мікропроцесорної техніки , опис системи переривань.

Проектно-розрахунковий розділ містить: Опис системи переривань в мікро-еом, обробка запитів переривань, цикли обміну інформацією, цикли обміну в режимі ПДП (представлення переривань).

В Економічному розділі проводились розрахунки впровадження мікропроцесорної системи переривань, розрахунок собівартості розробки та впровадження системи та заробітна плата обслуговуючого персоналу.

В розділі з Охорони праці були розкриті питання попередження небезпечних та шкідливих виробничих факторів на підприємстві.

В розділі з Охорони навколишнього середовища розглянуті такі питання: перелік факторів, що впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення негативного впливу на довкілля та

перспективні напрямки щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля.

В розділі Цивільний захист описано закони «Цивільного захисту в Україні», та описані програми , які призначені для захисту інформації на ПК.

В розділі Заходи з енергозабезпечення приведено закони енергозбереження і заходи з енергозбереження – безперебійники.

Система переривань ОЕОМ 1816ВЕ31

  Мікропроцесор переривань (unknown, 290 hits)

Розробка електронної комп’ютерної бази даних про успішність студентів за допомогою мови С++ Builder

Реферат

Метою дипломного проекту э розробка електронної комп’ютерної бази даних про успішність студентів Верхньодніпровського коледжу Дніпропетровського державного університету (м. Верхньодніпровськ). База даних створена за допомогою мови С++ Builder.

Інтегроване середовище C++ Builder забезпечує швидкість візуальної розробки, продуктивність повторно використовуваних компонент в поєднанні з потужністю мовних засобів C++, вдосконаленими інструментами і різномасштабними засобами доступу до баз даних.

C++ Builder може бути використаний скрізь, де потрібно доповнити існуючі додатки розширеним стандартом мови C++, підвищити швидкодію і додати призначеному для користувача інтерфейсу якості професійного рівня.

C++Builder призначений для швидкої розробки додатків (RAD), побудованих на сучасному фундаменті об’єктно-орієнтованого програмування (ООП). C++Builder у корені міняє процес розробки. Він дозволяє легко і швидко одержати працюючі і надійні програми для операційних систем Windows.

С++ – це спроба рішення розробниками мови С задач ООП. Побудований на жорсткому фундаменті С, С++ окрім ООП підтримує безліч інших інструментів. С++ вже став універсальною мовою для програмістів всього світу, мовою на якій буде написано наступне покоління високоефективного програмного забезпечення. С++ став реальністю.

  Електронна база успишності студентів (unknown, 121 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Розробка МПС для автоматизованого збору інформації

Реферат

Пояснювальна записка містить 95 сторінок, 10 рисунків, 3 таблиці.

В загальному розділі було описано історію розвитку мікропроцесора, подано основні поняття про елементи, що складають МПС.

У проектно — розрахунковому розділі описано архітектуру інтелектуальних систем, принципи роботи систем автоматичного керування.

В економiчному розділі зроблено розрахунок собівартості розробки і впровадження системи автоматизації.

В розділі ,,Охорона працi” описано загальні положенння з охорони праці, вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, визначено небезпечні і шкідливі виробничі фактори, рішення та заходи з поліпшення умов праці.

В розділі з охорони навколишнього середовища розглянуто фактори, що негативно впливають на навколишнє середовище, описано заходи для зменшення негативного впливу на довкілля та доведення забруднюючих факторів до ГДК.

В розділі ,.Цивільний захист” подано основні Положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту” та опис антивірусної програми Касперського.

В розділі ,,Заходи з енергозбереження” розглянуто Закон України про енергозбереження, а також приведено опис пристроїв для захисту інформації при екстремальних умовах у мережі живлення.

ЛІЧИЛЬНИК КОМАНД, РЕГІСТР, МІКРОПРОЦЕСОР, МІКРОПРОЦЕСОРНА СИСТЕМА, СОБІВАРТІСТЬ.

  Розробка мікропроцесорної системи на основі мікро контролера (unknown, 596 hits)

Грозозахист локальних комп’ютерних мереж

Реферат

Пояснювальна записка складає 93 с. В даному дипломному проекті використано: рисунків – 20, додатки – 3, джерел – 15. Об’єкт проектування “Грозозахист локальних комп’ютерних мереж”. У загальному розділі приведено історію розвитку обчислювальних мереж та чим загрожує для них потрапляння блискавки. В спеціальному розділі описано розробку приладу грозозахисту локальних мереж та проведено розрахунок надійності безвідмовної роботи виробу. В економічному розділі проводився розрахунок собівартості виробу та доцільності його виготовлення. В охороні праці описані засоби охорони здоров’я людей на робочому місці, забезпечення безпеки та покращення умов праці. Також наведені норми естетичного оформлення робочих місць та необхідні інструкції для роботи з ПК. В охороні навколишнього середовища описується екологічна ситуація в Україні, наведений перелік факторів, що негативно впливають на стан навколишнього середовища і вказані перспективні напрямки щодо зменшення негативних впливів на довкілля. В цивільному захисті коротко розписані основні положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту», а також описуються заходи збереження інформації такі, як антивірусні програми. В заходах по енергозбереженню описані заходи, які треба впровадити на підприємстві при виготовленні приладу з метою збереження електроенергії, газу і інших видів енергії.

  Грозозахист локальних комп’ютерних мереж (unknown, 525 hits)