Програмне забезпечення щодо створення цифрових звітів у середовищі Windows

Реферат

Пояснювальна записка містить 86 сторінок, 7 таблиць, 16 рисунків, 17 джерел.

Об’єкт проектування: комп’ютеризовані бази даних.

Предмет проектування: програмне забезпечення щодо створення цифрових звітів у середовищі Windows за допомогою бази даних у середовищі C++Builder.

Середовище С++ Builder надає широкі можливості по створенню додатків, пов’язаних з обробкою бази даних. При цьому розробнику не обов’язково бути програмістом високого класу, а цілком достатньо мати уявлення щодо створення програмних додатків для середовища Windows, а також володіти деякими навичками програмування на мові С++ Builder.

В економічному розділі, проведені розрахунки, які підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно – технічних заходів.

В розділі з охорони праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В розділі з цивільного захисту розглянуті Основні Положення Закону України «Про правові засади цивільного захисту», захист інформації.

В розділі з охорони навколишнього середовища описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище, заходи щодо зменшення техногенного навантаження на довкілля та перспективні методи у цьому напрямку.

В розділі з енергозбереження наведені впровадження енергозберігаючих технологій.

C++Builder

  cifrovi_zvit.pdf (unknown, 4 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Звіт виробничо – технологічної практики

Виробничо – технологічна практика проходила на “ДМКД” міста Дніпродзержинськ в прокатному цеху.

Мета практики: закріплення теоретичних знань, а також придбання практичних і трудових навичок в процесі виробничої практики. Практика включає в себе підготовку до практичної діяльності у промислових екологічних організаціях.

Завдання виробничо – технологічної практики:

  • виявлення основних факторів забруднення гідросфери;
  • розглядання основних екологічних проблем міста Дніпродзержинськ;
  • характеристика та схеми приладів;
  • ознайомлення з охороною праці та технікою безпеки;
  • ознайомлення з цивільною охороною;
  • зробити висновки.

  zvit_prakt.pdf (unknown, 20 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Курсовий проект з дисципліни «Мікропроцесорні системи»

Розробка пристрою захисту апаратури від аномальної напруги мережі.

Під час виконання курсового проекту було розглянуто пристрій захисту апаратури від аномальної напруги мережі, а також був описаний мікроконтролер ATtiny15L фірми Atmel. В спеціальному розділі виконали розрахунок однофазного випрямляча малої потужності та розрахунок надійності безвідмовної роботи пристрою. Під час виконання курсового проекту було отримано навички проекту МПС.

  rurs_mps.pdf (unknown, 20 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Курсовий проект з дисципліни «Мікропроцесорні системи»

Розробка пристрою захисту від коливань напруги мережі.

Під час виконання курсового проекту було розглянуто пристрій захисту від коливань напруги мережі. Найважливішим елементом цього пристрою є мікроконтролер PIC16F876A, який виконує обробку інформації та передає сигнал на індикатор. В загальному розділі було розглянуто: основну характеристику мікроконтролера, керування пристроєм, а також роботу принципової схеми. В спеціальному розділі було виконано розрахунок однофазного випрямляча малої потужності та розрахунок надійності безвідмовної роботи пристрою захисту від коливань напруги мережі, розглянутого у цій курсовій роботі.Під час виконання курсового проекту були отримані навички проектування пристроїв на основі мікроконтролера.

  kursov_mps.pdf (unknown, 53 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Курсовий проект з дисципліни “Економіка та планування виробництва”

Економічне обґрунтування організаційно–технічних заходів, пов’язаних з впровадженням комп’ютерних технологій на підприємстві (в організації)

В спеціальному розділі наведено маркетингове обґрунтування доцільності розробки виробу і виходу з ним на ринок, визначено ємність ринку і виробничу програму по випуску продукції. Розраховано витрати, пов’язані з виробництвом одного приладу, та на виконання всієї програми випуску. На підставі собівартості обчислено ціну за різними рівнями рентабельності: 15%, 20%, 25%. Також аналітично і графічно розраховано критичний обсяг виробництва, який відповідно становить 2873 один., 2407 один., 2073 один., для цін 64,30 грн., 67,06 грн., 69,80 грн. за одиницю виробу.

  kurs_ekonomika.pdf (unknown, 13 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  kurs_ekonomika2.pdf (unknown, 9 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.