Ітераційні методи розрахунку систем керування

Ітераційні методи розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем керування

Пояснювальна записка містить 32 стор., 3 рис., 9 джерел.

Розробка програми регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування у середовищі С++Builder.

Методи реалізації: аналіз літературних джерел, розробка програмного забезпечення за допомогою ПК; аналіз працездатності розробленого програмного забезпечення.

Ідея роботи складається в розробці програмного забезпечення для системи керування технологічного процесу, що дозволяє розрахувати керуючий вплив згідно заданої функціональної залежності.

Ключові слова: ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, C++BUILDER, BUTTON, WHILE, DO…WHILE, OBJECT INSPECTOR, КОМПІЛЯЦІЯ, LABEL.

  Курсовий з системного програмування (unknown, 5 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

  Програма (unknown, 4 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Ітераційні методи розрахунку параметрів комп’ютеризованих систем керування

Ітераційний метод розрахунку  комп’ютеризованих систем керування

У середовищі C++Builder скласти програму визначення регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування для де¬якого об’єкта, за заданою величиною вхідного впливу згідно рівняння.

SP_s++

Реферат

Пояснювальна записка містить 39 сторінок, 3 рисунки, 10 джерел.

Розробка програми регулюючого впливу, що розраховується комп’ютерною системою керування у середовищі С++Builder.

Методи реалізації: аналіз літературних джерел, розробка програмного забезпечення за допомогою ПК; аналіз працездатності розробленого програмного забезпечення.

Ідея роботи складається в розробці програмного забезпечення для системи керування технологічного процесу, що дозволяє розрахувати керуючий вплив згідно заданої функціональної залежності.

C++BUILDER, BUTTON, OBJECT INSPECTOR, DO…WHILE, LABEL, FLOAT, SWITCH, FOR, IF, FALSE, TRUE, КОМПІЛЯЦІЯ, ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS.

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS, C++BUILDER, BUTTON, WHILE, DO…WHILE, OBJECT INSPECTOR, КОМПІЛЯЦІЯ TOOLS, FILES, ADD, TITLE, MAP, LABEL.

  Курсовий СП (291.9 KiB, 435 hits)

Оцінка впливу АЕС на навколишне середовище та розробка заходів по його зменшенню

Реферат

Пояснювальна записка містить: 43 стр., 3 рисунка, 6 джерел.

Об’єкт проектування: тверді побутові відходи та їх вплив на навколишнє середовище міста .

У загальному розділі – наведено оцінку впливу твердих побутових відходів на навколишнє середовище міста, проаналізовано та надано заходи по їх зменшенню.

В проектному розділі – надано характеристику основного апарату (іоноселективне очищення)розробленірозрахунки параметрів основного апарату.

В еколого-економічній частині розрахований економічний збиток від потрапляння в навколишнє середовище відходів, який нанесено народному господарству. В проекті також розроблені розділи:

«Техніки безпеки і охорони праці», «Енергозберігаючі технології»,«Цивільна оборона».

  Вплив АЕС (367.1 KiB, 4 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.


Вдосконалення установки виробництва карбаміду

Реферат

Пояснювальна записка містить: стр., рисунка, таблиця, 8 джерел.

Об’єкт проектування: карбамідний цех ВАТ «Дніпро АЗОТ».

У теоретичній частині – надається оцінка впливу хімічного виробництва на навколишнє середовище, розглядаються напрямки вдосконалення установок.

В спеціальній частині – надано характеристику основного апарату (абсорберу) та розроблені розрахунки
параметрів основного апарату.

В еколого-економічній частині наведено показники, що характеризують ефективність виробництва.

В проекті також наведені розділи: «Техніки безпеки і охорони праці», «Енергозберігаючі технології», «Цивільна оборона»

  Карбамид удосконалення (415.0 KiB, 8 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.

Організація безпровідної мережі на базі обладнання Cisco

Реферат

Пояснювальна записка містить: 79 с., 9 рис., 8 табл., 7 джерел.

В загальному розділі історія розвитку бездротових технологій та опис технології WiFi.

У проектно-розрахунковому розділі описане поетапне створення безпровідної мережі.

У економічному розділі представлений розрахунок та впровадження безпровідної мережі.

У розділі «Охорона праці» описані основні положення Закону України «Про охорону праці», приведені вимоги до виробничих учбових приміщень для експлуатації ПЕОМ, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття «заземлення» та «занулення».

У розділі «Захист інформації» приведені способи захисту інформації електронної системи.

У розділі з охорони навколишнього середовища описані переліки факторів, що негативно впливають на навколишнє середовище, представлені перспективні напрямки щодо зменшення технологічного навантаження на довкілля.

У розділі «Заходи з енергозбереження» описано Закон України «Про енергозбереження» та пристрої які допоможуть зберегти електроенергію.

Cisco Wireless Control System (WCS)

  cisco_merega.pdf (761.7 KiB, 21 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.