Ошибка Krusader’s configuration file is in READ ONLY mode (why is that!?) Changed values will not be saved

Решение:

После запуска крысодера из консоли и от рута – естессно, его конфиги стали с владельцем root.
И при обычном запуске на изменение их прав просто нет.
Лечится сносом от рута конфига
sudo rm  ~/.kde/share/config/krusaderrc

Розробка комп‘ютеризованої системи обліку обороту товару за допомогою бази даних у середовищі C++Builder

Реферат

Пояснювальна записка містить: 88 сторінок, 9 таблиць, 7 рисунків, 15 джерел.

Об’єктом проектування являється: розробка комп‘ютеризованої системи обліку обороту товару на базі ПП «АТБ» за допомогою бази даних у середовищі C++Builder.

Розробка бази даних здійснювалась за допомогою обчислювальної техніки. База даних побудована за допомогою керування даних в середовищі С++Builder.

Середовище С++ Builder надає широкі можливості по створенню надбавок, пов‘язаних з обробкою бази даних. При цьому розробнику не обов’язково бути програмістом високого класу, а цілком достатньо мати уявлення про створення надбавок в середовищі Windows, а також володіти деякими звичками програмованої мови С++ Builder. В цьому випадку розробник досить швидко зможе оволодіти звичками по створенню надбавок с середовищі С++Builder, що дозволить виконувати автоматизації як простих, так і досить складних задач, пов‘язаних з обробкою даних.

В економічному розділі, проведені розрахунки, які підтвердили доцільність запропонованих у дипломному проекті організаційно-технічних заходів.

В охороні праці описані рішення та заходи з поліпшенням умов праці, ефективність запропонованих заходів охорони праці.

В охороні навколишнього середовища описано перелік факторів, які негативно впливають на навколишнє середовище, заходи для зменшення техногенного навантаження на довкілля та перспективні методи у цьому напрямку.

  Системи обліку обороту товару за допомогою бази даних (unknown, 562 hits)


Створення програмної розробки наочного представлення архітектури ПК як інноваційної технології в навчальному процесі

Реферат

Пояснювальна записка містить: 83 с., 5 табл., 2 додатки, 5 джерел.

В загальному розділі описано основні принципи 3DMaya6.5.

У проектно-розрахунковому розділі описано історію створення 3DSMax як могутній засіб для створення комп’ютерної графіки, у тому числі і навчальних відео роліків.

В економічному розділі дипломнорго проекту зроблено розрахунок вартості розробки навчального відео роліку у програмі 3DSmax .

У розділі “Охорона працi” описані основні положення Закону України ” Про охорону праці”, приведені вимоги до виробничих приміщень для експлуатації ПЕОМ, заходи та інженерні рішення з покращення умов праці, а також розглянуті поняття “заземлення” та “занулення”.

У розділі з охорони навколишнього середовища описані переліки факторів, що негативно впливають на навколишнє середовище, представлені перспективні напрямки щодо зменшення технологічного навантаження на довкілля.

У розділі “Цивільний захист” приведені основні положення Закону України “Про правові засади цивільного захисту”, наведено характеристику антивірусної програми.

У розділі ” Енергозбереження” описано Закон України “Про енергозбереження” і розглянуто принцип захисту інформації на комп’ютері.

3DMaya6.5, 3DSMax

  3DMax створення комп_графіки (unknown, 14 hits)
Зарегистрируйтесь, чтобы скачать этот файл.Пристрій – тест елементів материнської плати

Тест елементів материнської плати. Розробка пристрію.

Пояснювальна записка містить 69  стор.,  рисунка, 12 джерел.

У даному дипломному проекті розглядається проблема побудови пристрою для навчання та перевірки знань студентів компонентам материнської плати. Реалізація запропонованого проекту дозволить більш наглядно навчати студентів та перевіряти їх знання. Але створення даного пристрою має свої труднощі. Оскільки пристрій використовує електричну стум то виникає проблема з захистом від ураження током, потрібно сурове дотримання правил по охороні праці. Треба пам’ятати, що від цього не повинні страждати студенти та викладачі, зручність користування.

Загальний розділ містить характеристику материнської плати. Описується розвиток материнських плат.

В проектно-розрахунковому розділі описується конкретно за вибрану материнську плату та її компоненти, також функціональна схема пристрою.

В економічному розділі представлено розрахунки економічних показників, за допомогою яких можна оцінити доцільність створення даного проекту.

В розділі з охорони праці та навколишнього середовища проведено аналіз шкідливих факторів, які впливають на організм людини та довкілля, а також розглянуто заходи щодо покращення умов праці користувачів ВДТ.

Північний міст 945G, Південний міст ICH7, Оперативна пам’ять, Інтерфейс PCI Express, Інтерфейс SATA, Звукова карта, Мережна карта, USB2.2.9. ATA BIOS, Socket T

  Пристрій – тест елементів материнської плати (unknown, 338 hits)

Автоматичний вмикач освітлення на базі інфрачервоного датчика руху


Реферат

Пояснювальна записка: _75__с., _24___рис., _6__табл., _1_- додаткiв, __9__джерел.

В загальному розділі описано характеристику інфрачервоного випромінювання, розглянуто спектр інфрачервоного випромінювання, фотодіоди, фоторезистори, фото транзистори та піроелектричні приймачі.

У проектно – розрахунковому розділі описано атоматичний вмикач освітлення на базі інфрачервоного датчика руху.

В економiчному розділі: розрахунки собівартості розробки ГИК вмикача.

В розділі “Охорона працi” описання загальних положень з охорони праці. Розрахунок горизонтального заземлюваного пристрою.

В розділі з охорони навколишнього середовища описання переліка факторів про впливання на навколишне середовище, перспективні напрямки. Досліджено шкідливі фактори, які негативно впливають на користувачів ЕОМ.

ІНФРАЧЕРВОНИЙ ДАТЧИК РУХУ, ПІРОЕЛЕКТРИЧНИЙ ДАТЧИК, ФОТОРЕЗИСТОРИ, ФОТОТРАНЗИСТОРИ, ФОТОДІОДИ.

  Инфрокрасный датчик движения (unknown, 392 hits)